اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 1,309,964,959,226 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,035,448 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,035,448 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,039,413 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,265,118

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/02

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان هدف

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان هدف

مدیران سرمایه گذاری:

محمد شوريابي، رضا حشمتي شربياني، عباسعلي حقاني نسب

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

enamad