اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/28
کل خالص ارزش دارائی ها 955,924,922,357 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 998,770 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 998,770 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,936 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 957,102

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/02

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان هدف

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان هدف

مدیران سرمایه گذاری:

محمد شوريابي، رضا حشمتي شربياني، عباسعلي حقاني نسب

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

enamad