بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 22,780,082,808 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,104,168 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,088,470 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,109,607 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,631

صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/02

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان هدف

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد حقاني نسب

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها